Zdravý životní styl

Fit každý den, Zdravý životní styl

Někteří lidé jsou staří už v padesáti, jiní jsou vitální ještě v sedmdesáti. Co dělat, aby sis v pozdějším věku udržel(a) vitalitu a energii do života? I v šedesáti můžeš skákat přes kaluže. Jak na to?

Seniorský věk

Chceme-li se zaměřit na možnosti udržení si vitality v seniorském věku, je třeba tento věk definovat a určit jeho specifika, jež je třeba brát v potaz při přístupu k zdravému životnímu stylu.  

Existují různé klasifikace, které vymezují seniorský věk. Za začátek stáří obecně považujeme věk nad 60 let. Někteří odborníci se přiklání k věkové...